Toimitusehdot STYT 99.pdf

        TAKUUEHDOT
 
Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä Sanpek Oy:ltä. Ostokuitti on säilytettävä takuukäsittelyyn.
 
Takuuaika on ilmoitettu tuotetiedoissa ja on aina tuotekohtainen. (0-5 Vuotta).
 
Tämä takuu kattaa vain ne LED-lamput ja valaisimet, joiden käyttö täyttää seuraavat ehdot:
 
Käyttöolosuhteet noudattavat tuotteissa, pakkauksissa ja käyttö/asennusohjeissa olevia tietoja.
 
Ympäristön lämpötila ei koskaan saa ylittää käyttölämpötila-aluetta -30C° - +40C° (tai erikseen tuotteen käyttö/asennusohjeessa mainittua lämpötila aluetta)
 
Asennuksen suhteellinen kosteus ei saa koskaan ylittää 80%:n suhteellista kosteutta tai ei koskaan saa ylittää tuotteen IP-luokitusta.
 
Tuotteita saa käyttää vain valaisimissa, joissa on vähintään 15mm ilmatilaa tuotteen koko runkotilan ympärillä.
 
Himmennettävillä LED tuotteilla takuu on voimassa vain käytettäessä LED tuotteelle (LED lampun/valaisimen tehon W mukaisia) valmistettuja himmentimiä.
 
10V -30VDC LED tuotteilla takuu on voimassa vain käytettäessä LED tuotteelle (LED lampun/valaisimen tehon W mukaisia) valmistettuja LED jännitelähteitä.
 
Sähköasennus ja käytössä oleva sähköverkko jossa tuote toimii, ei altistu jännitevaihteluille, jotka ylittävät jännitealueen +/-5%.
 
Tuotteet on aina asennettava Sanpek Oy:n ohjeiden mukaisesti.
 
Todiste tuotteen ostamisesta tulee olla saatavilla Sanpek Oy:n tarkastusta varten.
 
Takuu ei korvaa tuotteiden asennuksesta tai poistosta aiheutuneita työkustannuksia, nostin/telinekustannuksia, tai matkakustannuksia eikä takuu korvaus voi olla koskaan olla suurempi kuin tuotteesta maksettu hinta.
 
Takuu ei korvaa välillisistä vahingoista kuten tuotan tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytyksestä, samatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.
 
Tämä takuu on voimassa vain, kun Tuote oan on asennettu asianmukaisesti IEC-standardeissa tai muissa Tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettujen sähköarvojen mukaisesti, käyttöalueella ja ympäristöolosuhteissa.
 
Tämä takuu ei koske vaurioita tai toimintahäiriöitä, jotka ovat aiheutuneet luonnonvoimista, väärinkäytöstä, tai sovellettavan standardin, koodin tai käyttöohjeen vastaisesta käytöstä mukaan lukien rajoituksetta ne, jotka sisältyvät viimeisiin turvallisuus-, teollisuus- ja/tai sähköstandardeihin asianomaisella alueella.
 
Takuu raukeaa jos tuotteeseen on tehty muutoksia tai se on avattu.
 
Sanpek Oy ei ole vastuussa sähkönsyöttöolosuhteista, mukaan lukien syöttöpiikeistä, ylijännitteestä/alijännitteestä ja sykkivän virran ohjausjärjestelmistä, jotka ovat tuotteiden määritettyjen rajojen ulkopuolella, tai sellaisista, jotka asianomaiset sähköstandardit (esim. EN50160-standardit) määrittävät.
 
Toimita ostokuitti sekä viallinen tuote myyjälle tai Sanpek Oy:lle takuukäsittelyyn. Myyjä tai Sanpek Oy toimittaa joko korjatun, uuden (tai vastaavan) tuotteen takuu ehdot täyttävän korvaus käsittelyn jälkeen ensi tilassa.
 
 
 
 

Moreenitie 21, 04250 Kerava
Puh. 010 3289 350                               
asiakaspalvelu@sanpek.fi